English
news
 

Административно и публично право

През последните години процесът на приватизация, режимът на предоставяне на концесии, изпълнението на обществени поръчки, управлението на държавни и общински предприятия поставят на преден план необходимостта от специалисти, запознати с конкретните законодателни параметри, при които Държавата и Общината могат да бъдат бизнес - партньори.

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предоставя консултации в следните публичноправни и административноправни направления:

  • Международни актове, станали част от вътрешното законодателство на Република България;
  • Практика на Конституционния съд на Република България;
  • Представителство пред държавни и общински органи;
  • Подготовка и участие в конкурси, търгове, процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • Съдействие при издаване на лицензии, разрешения, удостоверения;
  • Обжалване на административни актове – административна и съдебна фаза;
  • Особености и режим на държавната и общинска собственост.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN