English
news
 

Банково и финансово право

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предоставя комплексни консултантски услуги в областта на банковото и финансовото право както на кредитни и финансови институции така и на физически лица и компании. Предоставяните от „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС”  консултантски услуги са:

  • учредяване и лицензиране на кредитни институции
  • преобразуване на кредитни институции
  • банкова несъстоятелност
  • консултации по структуриране и дейност на кредитни институции
  • консултации по структуриране и дейност на финансови институции
  • банкови сделки
  • представителство и посредничество пред кредитни и финансови институции във връзка с финансирането на инвестиционната дейност на компании.


 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN