English
news
 

Бизнес консултации

Правилното структуриране на бизнеса и подходящата инвестиционна стратегия на нашите клиенти са приоритет за „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” Екипът от юридически специалисти на „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” осигурява консултации във връзка с корпоративното структуриране на нашите клиентите, насочване на техните инвестиции към проспериращи икономически отрасли, както и проучване на законодателството в различните области на бизнеса. Ние считаме, че правилната юридическа основа на бизнеса е предпоставка за успех. Чрез разработване на схеми за финансиране и консултации във връзка с правната рамка, „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” дава стабилна юридическа база за развитието на бизнеса на своите клиенти. Правните съвети при бизнес консултациите са свързани най вече с:

  • правилно корпоративно структуриране на бизнеса, правни аспекти на развитие;
  • разясняване на данъчните режими и данъчно планиране с оглед ефективност на бизнеса;
  • правни съвети относно механизмите на управление на корпоративните структури, както и предоставените от закона системи за контрол;
  • проучване на правната рамка за функциониране на различни икономически отрасли и оценка на благоприятния законов климат, за всяка една област на интерес на клиентите на „ГУГУШЕВ И ПАРТНЪРС”.


 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN