English
news
 

Конкурентно право

Практиката на „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” в сферата на конкурентното право се развива в тясна връзка с услугите, които кантората предоставя в сферата на  корпоративно, търговско право, защита на потребителите и на интелектуалната собственост.

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предоставя консултантски услуги относно:

  • Забранени споразумения, решения и съгласувана практика – избягване на двусмислени клаузи или цялостни договорни схеми;
  • Случаи на концентрация, гранични хипотези на преобразуване, придобиване на дялове, акции или търговско предприятие, които могат да бъдат тълкувани като концентрация;
  • Нелоялна конкуренция, гранични хипотези, подлежащи на тълкуване;
  • Издаване на разрешения, допускане на уеднаквени общи условия;
  • Последици при нарушения на установената законова рамка;
  • Практика на КЗК по отделни случаи;
  • Представителство пред КЗК и пред съдилища по въпроси от материята на конкурентното право.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN