English
news
 

Екологично право

Практиката на „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” в областта на екологичното право е насочена предимно към големите компании, развиващи дейност в областта на енергетиката и обществените услуги, инфраструктурата  и строителството, които се сблъскват с проблеми, свързани с опазването на околната среда и безопасните и здравословни условия на труд. Целта на „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” е да се предоставят прагматични, своевременни и икономически изгодни решения за клиентите.

Консултантските услуги, които „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предлага в областта на екологичното право включват:

  • консултации за съответствие с екологичното законодателство и по въпроси, свързани с екологичната отговорност, включително: управление на отпадъците, опазване на въздуха, водите и почвата;
  • съдействие при лицензиране и получаване на необходими разрешения, както и при преговори с компетентните органи;
  • изготвяне на договори, включително определяне на екологичните рискове, гаранции и обезщетения, застраховане;
  • правни анализи;
  • екологична отговорност при приватизация и преобразуване на дружества
  • водене на съдебни спорове, включително искове за замърсяване и други  екологични вреди;
  • здравословни и безопасни условия на труд.


 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN