English
news
 

Право за защита на потребителя

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предоставя консултации при инвестиционното планиране на производители и  дистрибутори на стоки и услуги, както и на крайни потребители относно режима на защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите. Предоставяните от „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” консултантски услуги са:

  • Консултиране относно основните елементи на защита на потребителите - информация, която следва да съдържат стоките, етикетиране, безопасност на стоките, обезщетения за вреди от дефектни стоки – срокове, процедури, възможности;
  • Защита срещу непочтена, заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама;
  • Гаранции за стоката, рекламации, отговорност;
  • Избягване на неравноправни клаузи в потребителски договори;
  • Практика на Комисията за защита на потребителите и представителство;
  • Режим на Сдруженията за защита на потребителите;
  • Помирителни комисии;
  • Европейска практика по въпросите на защита на потребителите.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN