English
news
 

Имиграционно право

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предлага правни улсуги и съдействие, свързано с Имиграционно право, издаване на визи за дългосрочно и краткосрочно пребиваване:
  • представителство пред Министерство на Външните Работи и Министерство на финансите;
  • контакт с оторизирани във връзка с имиграционно представителство адвокатски кантори на територията на САЩ, Канада и Европа;
  • подготовка на документи и поддържане на контакт с имиграционни институции;
  • консултиране по въпроси на процедурите за кандидатстване с оглед целта и продължителността на конкретното посещение;
  • права и задължения на имигранта на територията на Канада.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN