English
news
 

Несъстоятелност

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предоставя консултантски услуги във връзка с проблемите на несъстоятелността, реорганизацията, правата на кредиторите и събирането на вземания в хода на производството по несъстоятелност като целта ни е осъществяването на правата и защитата на  интересите на клиентите по най-ефективния и сигурен начин. Ние подпомагаме клиентите във всички фази на производството, независимо дали клиентът е длъжник, кредитор или друга засегната страна.

Консултантските услуги, които „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предлагат  са:

  • Съдействие във връзка с ефективното обезпечаване на исковете на кредиторите;
  • Изготвяне и подаване на молби за откриване на производство по несъстоятелност;
  • Съдебно представителство в производството по несъстоятелност, включително представителство в събранията на кредиторите и комитета на кредиторите;
  • Консултации и изготвяне на оздравителни планове и извънсъдебни споразумения;
  • Съдействие при събирането на вземания;
  • Консултации във връзка с производството по изпълнение върху обезпечения;
  • Недействителни сделки по отношение на кредиторите.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN