English
news
 

Застрахователно право

Ясната регламентация на застрахователната дейност в България и надзорът върху нея, въведени с Кодекса за застраховането, както и  свободата на предоставяне на услуги и правото на установяване след присъединяването на България към ЕС, са предпоставка за засилване на чуждестранния инвеститорски интерес към българското застраховане.

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предоставя правни съвети и услуги в областта на застраховането, включващи:

  • лицензиране  и регистрация на застрахователни дружества, включително клонове на чуждестранни дружества;
  • консултации относно законодателната рамка;
  • изготвяне на общи и специални условия, полици, инструкции и други документи;
  • изготвяне на специфични застрахователни продукти и договори;
  • процесуално представителство пред съда и регулаторните органи на застрахователните компании и физически лица.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN