English
news
 

Сливания и придобивания

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” има значителен опит в областта на сливанията и придобиванията, осъществявани на вторичния корпоративен пазар в резултат на прехвърляне и на компании, които вече успешно са преминали през процеса на приватизация и са претърпели корпоративно преструктуриране.

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” консултира своите клиенти относно:

  • проекти на договори за покупко-продажба на акции;
  • планове за преобразуване на търговски дружества;
  • извършва правни анализи на търговски дружества във връзка с предстоящо сливане или придобиване;
  • разработване на схеми за преобразуване чрез вливане или придобиване, като се изследват данъчните и счетоводни последици в резултат на корпоративното преструктуриране;
  • консултиране във връзка с подготовката на оферти на преговарящите страни, включително участие в преговори относно защита на правните интереси на компаниите в целия процес.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN