English
news
 

Приватизация

Адвокати от „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” взеха участие в повечето големи приватизационни сделки в Република България за последните три години, като приватизацията на Булгартабак Холдинг АД, приватизацията на Пловдивски градски транспорт, приватизацията на Българската Телекомуникационна Компания, приватизацията на болници и др.

Екипът на „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” има опит и консултира своите клиенти във връзка с:

  • изготвяне и преговори по договори за приватизация;
  • правен анализ и доклад относно дружествата, предмет на приватизация;
  • консултации при прилагане и тълкуване на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол;
  • консултации във връзка с Закона за държавните помощи при приключване на приватизационния процес;
  • преговори и консултации относно последиците от приватизационния процес и юридическите задължения на клиентите след подписване на договор за приватизация;
  • последващи консултации при прилагане и спазване на договор за приватизация;
  • разработване на схеми за подходящо приватизиране на държавни предприятия, както и участие в работни групи за промяна в съществуващото законодателство във връзка с приватизационния процес;
  • анализ на съществуващата нормативна база, свързана с приватизационния процес.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN