English
news
 

Недвижими имоти и строително право

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предоставя комплексни консултантски услуги в процеса на придобиване на недвижими имоти, последващо проектиране и строителство, надзор и управление на строителния процес, както и отдаването под наем  и продажба на недвижими имоти. Предоставяните от кантората консултантски услуги са:
  • изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти;
  • проучване на правния статус на недвижими имоти;
  • участие в преговори и посредничество по конкретни сделки с предмет недвижими имоти;
  • изготвяне на предварителни  и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
  • изготвяне на договори за управление на строителния процес;
  • изготвяне на договори за поддръжка и управление на жилищни и обществени обекти – апартаменти, магазини, хотели, производствени обекти;
  • изготвяне на договори за наем;
  • представителство пред държавни и общински органи, юридически и физически лица в процеса на инвестиране в недвижими имоти, изграждането на строителни обекти и тяхното управление и покупко-продажба;
  • посредничество пред кредитни институции във връзка с финансиране на покупка-продажба на недвижими имоти или на тяхното строителство.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN