English
news
 

Обществени поръчки

Сферата на обществените поръчки е една от най-динамично развиващите се на пазара. От 1999 г., когато бе приет Закона за обществените поръчки, до днес тя претърпя редица изменения, насочени към по-прецизна синхронизация с общностното право и практика и към установяване на далеч по-конкретна и релевантна на натрупания до момента национален опит уредба.

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предоставя консултации на всички участващи в процедурите за възлагане на обществени поръчки субекти – възложители и изпълнители, като:

  • проучва пазара, анализира и подготвя необходимата за провеждане и ефективно участие документация по отделни процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • представлява интересите на клиентите си при подготовка и коментари на окончателните договори – резултат от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, както и за бъдещо партньорство по вече установени бизнес - контакти;
  • дава консултации по възникнали през срока на действие на договорите за възлагане на обществени поръчки въпроси;
  • осъществява представителство по повод защита интересите на клиента при обжалване на актове в рамките на проведени процедури за възлагане на обществени процедури.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN