English
news
 

Данъчно право и данъчно планиране

Екипът на „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС”  притежава значителен опит в областта на прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и ефективно данъчно планиране за своите международни клиенти.
Консултациите в областта на данъчното право са свързани главно с:
  • изготвяне на правни становища относно данъчното законодателство и неговото ефективно прилагане;
  • разработване на схеми за оптимизация на данъчния ефект;
  • консултации относно прилагането на текущото данъчно законодателство;
  • съвети относно ефектите на преките и косвени данъци, както и възможните рефлекции върху бизнеса на нашите клиенти;
  • изготвяне на договори в търговските отношения на клиентите ни, в които се съблюдават и оптимизират данъчните ефекти от сделките;
  • данъчни консултации при сливания, придобивания и ефектите, които настъпват от такива сделки;
  • консултации във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане в над 20 юрисдикции.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN