English
news
 

Телекомуникации & Медии

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предоставя комплексни консултантски услуги в областта на телекомуникационното и медийното право. Предоставяните от компанията консултантски услуги са:
  • консултации по правната рамка за започване и осъществяване на радио- и телевизионна и далекосъобщителна дейност;
  • регистрация и лицензиране на радио- и телевизионни оператори и далекосъобщителни оператори;
  • бизнес консултации по осъществяване на телекомуникационна дейност;
  • консултации във връзка с рекламата и спонсорството при осъществяване на радио- и телевизионна дейност;
  • консултации във връзка със създаване на радио- и телевизионни програми и на тяхното разпространение;
  • представителство пред националните органи регулиращи радио- и телевизионна и далекосъобщителна дейност.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN