English
news
 

Финансови консултации

ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС & АКАУНТИНГ предлага консултации по въпроси, свързани със счетоводното, данъчното и трудово-правното законодателство и оказва съдействие при решаването на стратегически, оперативни, технологични и други задачи от управленски характер.
Нашият екип ще Ви консултира по въпроси и ще Ви съдейства за решаването на казуси в следните направления:

  • Данъчно облагане, планиране и разработване на данъчна стратегия на фирмата;
  • Социално и здравно осигуряване и въпроси от трудово-правен характер;
  • Банково кредитиране - избиране на подходяща банкова институция, анализ на предлаганите условия, изготвяне на необходимите документи и др.;
  • Инвестиционно финансиране - анализ и оценка на инвестиционните проекти и бизнес плановете;

Екипът на ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС & АКАУНТИНГ предлага изготвяне на дю дилиджънси и корпоративни финансови анализи на резултатите от дейността на фирмата и намиране на решения за подобряване на визията й и начина, по който се възприема от партньори, акционери, инвеститори, банкови и държавни институции.
Предлаганите от специалисти ни консултантски услуги са насочени към намирането на най-добрите решения за развитието на бизнеса Ви.

 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN