English
news page picture

Сертифициране по ISO

От м. Декември, 2012 г. Счетоводна къща „Гугушев Файнънс енд  Акаунтинг“ ООД въведе Система за управление на качеството. Обхватът на системата е: счетоводно обслужване, ТРЗ услуги, финансови и данъчни услуги. С одит, документиран в доклад, бе потвърдено, че системата за управление отговаря на изискванията на следния стандарт: ISO 9001 : 2008. Сертификатът на счетоводна къща „Гугушев Файнънс енд  Акаунтинг“ ООД е с рег. № 501702 QM08. Назад
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN