English
news page picture

Професионален представител по индустриална собственост

Основа политика на Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори“ е да предоставя все по-високо качество на услуги за своите клиенти и по-широк набор от тесни специалисти, които да могат да отговорят на очакванията и на най-взискателните ни клиенти. Преследвайки тези цели и анализирайки специфичните особености на българския и международен сектор на правни услуги, представител на нашия екип се специализира тясно в направление „Интелектуална собственост“. След успешно положен изпит, проведен от експерти на Патентно Ведомство на Република България, адв. Йоанна Иванова бе вписана като Професионален представител по индустриална собственост и Европейски представител по марки и дизайн. Ние в Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори“ вярваме, че именно постоянното професионално усъвършенстване на членовете на нашия екипа и тяхното развитие е това, което ни прави лидери на вътрешния и международен пазар на правни услуги и ни позволява да работим с високопрофилирани клиенти, отговаряйки на техните специфични изисквания. Назад
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN