English
news page picture

Димитринка Методиева e oтличенa за водещ адвокат от IFLR 1000

Адв. Димитринка Методиева, партньор в Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори“ и ръководител на отдел „Търговско и корпоративно право“, е отличена от авторитетната правна директория IFLR 1000 за водещ експерт в две категории „Банки и финанси 2015“ и „Сливания и придобивания 2015“. Адв. Методиева се отличава със задълбочени познания в сферата на търговското право, корпоративните финанси и преструктурирания. В своята практика тя отговаря за реализирането на значими проекти и е ръководител на копоративния отдел на Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори“.


 Назад
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN