English
news page picture

Публична лекция на адв. Стефан Гугушев в Queen Mary University of London, Англия

Адв. Стефан Гугушев изнесе публична лекция на тема „Значение на корпоративна оценка при M&A“ в Queen Mary University of London, Англия. Адв. Гугушев беше поканен от проф. Янис Кокорис, ръководител на департамента по право и икономика към Центъра за търговски правни изследвания, да обясни на неговите студенти по корпоративно финансово право, какво значение има добрия финансов и правен анализ при големи сливания и придобивания. Адв. Гугушев илюстрира важността на темата, като даде за пример осъществената от неговия екип сделка по прехвърляне на собствеността на хотел „Кемпински“ София, България. Самата процедура включва в себе си редица източници на финансиране и сложна корпоративна структура, което е налoжило подробен и задълбочен предварителен и последващ правен анализ.


 Назад
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN