English
news page picture

Публикация на Адвокатско дружество „Гугушев и Партнори“в Media Law International

Адв. Петко Ангелов и адв. Йоанна Иванова от Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори“ бяха поканени да публикуват статия в специализираното в областта на медийното право издание Media Law International. Статията е на тема „Скритите търговски съобщения“ и разглежда на какви условия трябва да отговарят търговските съобщения, за да бъдат ясно разпознаваеми от аудиторията в съответствие с изискванията на Закона за Радиото и телевизията, доколкото скритите търговски съобщения са забранени от Закона. Статията е разработена на база на тълкуването на съдържанието на понятието „търговско съобщение“, направено от регулатора - Съвета за Електронни медии (СЕМ) в приетата от СЕМ Методика и с оглед възприетото разбиране, че регулаторът ще допуска позиционирането на продукти да се реализира само в съответствие с правилата и без отклонение от ограниченията, посочени в Закона за Радиото и телевизията спрямо аудиовизуалните търговски съобщения. Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори“ е една от препоръчаните от Media Law Interantional кантори за 2015г.

 

Статият е достъпна на: http://www.medialawinternational.com/page159.html Назад
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN