English
news
 

Трудово-правни отношения

ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС & АКАУНТИНГ Ви замества в задълженията, свързани с изплащането на трудови възнаграждения и така дава възможност на сътрудниците Ви да се съсредоточат над управлението на служителите. Това е ползотворен момент, заради важността на въпросите, свързани с поддържането на мотивиран екип, нужен за постоянното развитие на Вашия бизнес.
Ние Ви предлагаме текущо ТРЗ обслужване, съобразено със законовите разпоредби, което включва:

  • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и други необходими документи, свързани с трудово-осигурителното обслужване
  • Изготвяне и поддържане на индивидуално досие на всеки служител;
  • Подаване на уведомления за сключени и прекратени трудови договори в законоустановените срокове;
  • Изготвяне на ведомости за заплати на служителите;
  • Начисляване на социални и здравни осигуровки и изготвяне на съответните платежни документи;
  • Подаване на данни за осигурените лица и внесените дължими осигуровки;
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки и заверка на трудов стаж;
  • Представителство пред НОИ и Инспекция по труда при ревизии и проверки;
  • Бързи и ефективни решения при възникване на трудово-правни казуси;
  • Изготвяне на периодични отчети и справки за служителите според нуждите и изискванията на ръководството на фирмата.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN