English
news
 

Счетоводно обслужване

ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС & АКАУНТИНГ Ви предоставя качествено текущо счетоводно обслужване, като спазва изискванията на българското законодателство и защитава интересите Ви пред данъчната администрация. Нашият екип ще се погрижи за пълно счетоводно отразяване на дейността Ви, улесняване на комуникацията с данъчната администрация и държавните институции, осигуряване на бързи и ефективни решения на данъчни и финансово-счетоводни казуси, както и ще Ви информира за промените в данъчното и трудовото законодателство, касаещи Вашия бизнес.

Ние Ви предлагаме счетоводно обслужване в съответствие с разпоредбите на МСС и НСФОМСП, което включва:

 • Създаване на индивидуален разплащателен план и счетоводна политика на фирмата;
 • Текущо счетоводно отчитане на първични и вторични счетоводни документи;
 • Подготовка за регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Изготвяне на ежемесечни отчети и справки за нуждите на управленския състав на фирмата;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишна данъчна декларация и изчисляване на данъчни задължения;
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет - Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Приложение с пояснения и допълнителни оповестявания към финансовия отчет;
 • Изготвяне на Годишен отчет за дейността и периодични статистически справки по Закона за статистиката;
 • Проверка и заверка на Годишния финансов отчет от дипломиран експерт-счетоводител, при спазване на националните и международни одиторски стандарти;
 • Представителство пред НАП при ревизии по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ;
 • Представителство пред Националния статистически институт;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация съгласно българското законодателство (включително изчисляване на данъчните задължения);
 • Постоянна комуникация с нашите специалисти.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN