English
news
 

Данъчно планиране

Екипът на ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС & АКАУНТИНГ има за цел да предостави на всеки клиент методи и решения, които да доведат бизнеса му до значим финансов напредък. В днешната икономическа ситуация, ефективната данъчна стратегия и планиране могат да дадат на Вашия бизнес конкурентно предимство.

Нашият екип ще Ви подпомага при комуникацията с институциите и ще поддържа отношенията на фирмата с данъчните власти. Предлагаме представителство и защита при ревизии и проверки по корпоративно облагане, облагане на физическите лица и ДДС от органите на НАП, както и при проверки от НОИ и Инспекцията по труда.

Екипът на ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС & АКАУНТИНГ постоянно следи измененията в данъчното, и санкции. Нашият екип Ви предлага сигурни и ефективни начини за планиране на данъчната тежест и минимизиране на данъчните рискове.

 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN