English
 

Стефан Гугушев

Стефан Гугушев
Позиция:
Управляващ партньор и Основател

E-mail:
STGugushev@gugushev.com

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

 • Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (1998г. – 2003г.)

Юридически факултет, Магистър по Право

Специализации: Правораздаване, Публична администрация, Международно право и международни отношения;

 • Природо – математическа гимназияНикола Обрешков, гр. Казанлък (1993г. – 1998г.)
 • Първа английска езикова гимназия, гр. София (1993г. – 1998г.)

 

 

KВАЛИФИКАЦИИ:

 

 • Практическа диплома „Сливания и придобивания“, Юридически колеж на Англия и Уелс (2005г.);
 • Специализация „Общество и право на Германия“, Институт „Германикум“ (1999г. – 2003г.);
 • Курс „Американско бизнес право“, „Тексаски университет“, САЩ (2001г. – 2002г.);
 • Курс „Американски институции и въведение в правото на САЩ“, Университет „Тюлейн“, САЩ (1999г.);

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

 

 • Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори (2006г. – до сега)

Адвокатска кантора, Управляващ партньор и Основател

 • Адвокатско дружество „Камбуров и Партньори (2004г. – 2006г.)

Адвокатска кантора, Старши консултант

 • Адвокатско дружество „Добрев, Кинкин, Люцканов и Партньори (2002г. – 2004г.)

Адвокатска кантора, Старши консултант

 • Българска международна бизнес асоциация“ (2002г. – 2003г.)

Координатор

 • Парламент на Република България (2002г.)

Законодателен сътрудник

 • Асоциация за вътрешен и международен арбитраж“ (1999г. – 2001г.)

Сътрудник

 • Хърш & Хърш, Ню Йорк, САЩ (2001г.)

Адвокатска кантора, Международен юридически консултант

 

 

ЧЛЕНСТВА:


 • Редовен член на асоциация „Адвокати Европа;
 • Редовен член на „Международна адвокатска колегия“;
 • Редовен член на „Кюстендилска адвокатска колегия“;
 • Редовен член на „Институт за принципи на правото“;
 • Редовен член на „Асоциация за вътрешен и международен арбитраж (1999г. – 2001г.);

 

 

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

 

Банково и финансово право, капиталови пазари, корпоративно и търговско право, несъстоятелност, енергийно право, застраховане, сливания и придобивания, приватизация, недвижими имоти и строителство, данъчно право и международно данъчно планиране.

 

 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ:

 

 • Избран за водещ експерт от Global Law Experts в категория „Търговско право 2015“;
 • Отличен за водещ адвокат от IFLR 1000 в категория „Банки и финанси 2015;
 • Награда за високи академични постижения - Проф. Майкъл Клет;
 • Стипендия на фондация „Св. Кирил и Методий“;
 • Номиниция от Chambers and Partners Global 2007 – „Водещ адвокат в областта на Търговското право“;

 

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

„Промени в българското законодателство“, IFLR 1000

 

 

 

ЕЗИЦИ:

 

Английски, Руски и Немски

 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN