English
 

Виктор Гугушев

Виктор Гугушев
Позиция:
Старши консултант

E-mail:
VGugushev@gugushev.com

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

 • Университет „Куин Мери“, Лондон, Англия (2014г. – 2015г.)

Юридически факултет, Магистър по Право (LLM)

Специализации: Корпоративно финансово право, Несъстоятелност и преструктуриране, Банково право;

 • Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (2007г. – 2012г.)

Юридически факултет, Магистър по Право

Специализации: Правораздаване, Публична администрация, Международно право и международни отношения;

 • Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ (2002г. – 2007г.)

 

 

KВАЛИФИКАЦИИ:

 

 • Участие в международна конференция „Право и сигурност“, направеление: Международно публично право и сигурност /Виена, Австрия/;
 • Участие в международна конференция „Модел ООН - СОФИМУН“ /София, България/, направление: Международно публично право, Международен съд /Хага, Холандия/;
 • Завършен курс по Наказателно право при професор Морийн Дъфи-Люис  /съдия във Върховния съд на щат Калифорния, САЩ/;
 • Участие в семинар „Промени в семейния кодекс“;
 • Участие в семинар „Европа след Лисабонския договор“;
 • Участие в семинар „Присъединяване на България към ЕС“;
 • Сертификат за напреднало владеене на английски език /CAE, Университет Кеймбридж, Обединено кралство/;

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

 

 • Адвокатско дружество „Гугушев и Партнърс“ (2007г. – до сега)

Адвокатска кантора, Старши консултант

 • „Дениа Груп“ АД (2011г. – до сега)

Инвестиционен фонд, член на Борда на директорите

 • „Алфа България“ АД (2011г. – до сега)

Инвестиционен фонд, Директор „Връзки с инвеститори“

 • „Понтес“ (2009г. – до сега)

Международна правна организация, Кординатор

 • „Кънстракшън Мениджмънт Груп“ ЕООД (2009г.)

Инвеститорски контрол, Стажант

 

 

ЧЛЕНСТВА:


 • Редовен член на „Международна адвокатска асоциация“ (2014г. – до сега);
 • Редовен член на „Европейска асоциация на студентите юристи - Англия (2014г. – до сега);
 • Редовен член на „Европейска асоциация на студентите юристи - България (2007г. – до сега);
 • Редовен член на клуба към „Институт за пазарна икономика“ (2007г. – до сега);
 • Редовен член на Общо събрание на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (2011г. – 2012г.);
 • Редовен член на Контролен съвет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (2011г. – 2012г.);
 • Редовен член на Общо събрание на Юридически факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (2011г. – 2012г.);
 • Редовен член на Факултетен съвет на Юридически факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (2011г. – 2012г.);

 

 

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

 

Корпоративно финансово и търговско право, несъстоятелност и преструктуриране, банковото право, недвижими имоти и строителство, нотариални процедури и практики, застрахователно право, енергиино право, провеждане на правни проучвания и анализи, конкурентно право, сливания и придобивания, приватизационни процеси, телекомуникационно и медиино право, бизнес развитие.

 

 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ:

 

 • Избран за водещ експерт от Global Law Experts в категория „Корпоративни финанси 2015“;
 • Награда за особени заслуги - „Модел ООН“;
 • Стипендиант на фондация „Образователна инициатива за Централна и Източна Европа“ (2010г.);

 

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

„Промени в Закона за насърчаване на инвестициите“:

http://issuu.com/jakepowers/docs/expert_guide_-_mergers___acquisitio/71?e=3615184%2F3426575

 

 

ЕЗИЦИ:

 

Английски

 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN