English
 

Диана Георгиева

Диана Георгиева
Позиция:
Счетоводител

E-mail:
DGeorgieva@gugushev.com

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

  • Нов Българси Университет,  София  (2009г. – 2013г.)

Бакалавър Финанси

  • Национална Финансово-Стопанска Гимназия, гр. София (2001г. – 2005г.)

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

 

  • „Гугушев Файнънс енд Акаунтинг“ ООД (2015г. – до сега)

Счетоводна компания, Счетоводител

  • Престиж Консултинг“ ООД  (2008г. – 2015г.)

  Счетоводна компания, Счетоводител

  •  „Сегал 2000“ ООД, (2006г. – 2008г.)

  Счетоводна компания, Счетоводител

  • „Транс Петрол 3“ ООД (2006г. – 2006г.)

  Търговия, Счетоводител

 

 

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

 

Контрол на оперативна счетоводна дейност, изготвяне на годишни финансови отчети, на консолидирани финансови отчети и междинни финансови отчети, подаване на ДДС декларации, изготвяне и подаване на Интрастат дневници, проверка на изготвяните месечни ведомости за заплати на персонала, подаване на изискваните форми към БНБ и комуникация с държавни и банкови институции.

 

 

ЕЗИЦИ:

 

Английски 

 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN