English
 

Цветина Стефанова

Цветина Стефанова
Позиция:
Консултант

E-mail:
TStefanova@gugushev.com

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

  • Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (2017г. – 2018г.)

Стопански факултет, Магистърска програма „Икономика и право“;

Специализации: Корпоративно финансово право, Несъстоятелност и преструктуриране, Банково право, Международно данъчно право и трансакции;

  • Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (2010г. – 2015г.)

Юридически факултет, Магистър по Право

Специализации: Правораздаване, Публична администрация, Международно право и международни отношения;

  • 18 СОУ “Уилям Гладстон“ – профил с разширено изучаване на японски (2005г. – 2010г.)
  • Участие в международна програма за интеркултурен обмен (AFS Japan) в Япония;

 

 

KВАЛИФИКАЦИИ:

 

  • Участие в правен семинар „Школата – Модерно общество” 2014г. и 2015 г. – под научното ръководство на проф. Огнян Герджиков.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

 

  • Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори“ (2017г. – до сега)

Адвокатска кантора, Консултант

  • „СМТ Лигъл” ООД (2013г. – 2017г.)

Адвокатска кантора, Консултант

 

 

ЧЛЕНСТВА:

 

  • Доброволец в „Интеркултурни обмени България” – първата дъщерна неправителствена организация на EFIL; участие в основаването на сдружението и провеждане на презентации за дейността му.

 

 

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

 

Гражданско и облигационно право, Трудово и осигурително право,  Семейно и наследствено право, Граждански процес, Изпълнително производство, Международно частно право, Право на Европейския съюз, Имиграционно право, консултиране по въпроси, свързани с режима на трудова заетост на чужденци.

 

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

Изготвяне на статия на тема „Брачен договор” – получаване на Европейска еднократна стипендия за студентски съчинения.

 

 

ЕЗИЦИ:

 

Английски, японски

 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN