Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е сред 100-те най-добри работодатели в България за 2023 г. според ежегодния индекс на Career Show “Топ 100 най-добри работодатели в България”. Индексът цели да открои работодателите, получили отличия за постиженията си в посока развитие на таланти и създаване на благоприятна работна среда. 

 

За нас е чест, че усилията ни в посока внедряване на добри корпоративни практики и развитие и грижи за служителите намират признание в престижния индекс на Career Show, защото за Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ инвестицията в човешкия капитал и удовлетвореността на служителите е приоритет от първостепенно значение.