Практиката на адвокатско дружество „Гугушев и партньори” в сферата на конкурентното право се развива в тясна връзка с услугите, които кантората предоставя в сферата на корпоративно и търговско право, защита на потребителите и интелектуална собственост. Адвокатите  консултират и защитават клиентите  във връзка с уведомления относно контрол върху сливанията,  забранени споразумения, злоупотреба с господстващо положение, нелоялна конкуренция, скрита и заблуждаваща реклама. 

Дружеството е насочило усилията си към предварителна оценка и регулиране на потенциални конфликтни точки като екипът има и богат опит в производствата пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), административните съдилища и  Върховен административен съд (ВАС). 

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултантски услуги относно:

  • забранени споразумения, решения и съгласувана практика;
  • случаи на концентрация, придобиване на дялове, акции или търговско предприятие, които могат да бъдат тълкувани като концентрация;
  • нелоялна конкуренция;
  • издаване на разрешения, допускане на уеднаквени общи условия;
  • последици при нарушения на установената законова рамка;
  • практика на КЗК и ВАС.

Нашите специалисти в тази област

Дафинка Стойчева

Старши Партньор

Цветина Стефанова

Старши консултант

Значими клиенти и проекти

„Изи Асет Мениджмънт“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира водещата българска небанкова финансова институция във връзка с придобиването на „Провидент България“ ООД Научи повече

Хотел „Резиденс Сити Гардън“

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" успешно представлява клиента в производства пред Българската комисия за защита на конкуренцията, както и пред Софийския административен съд по дело, свързано с регистрирана търговска марка на клиента. Научи повече

"Гед" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, данъчното право и трудовото право. Научи повече