Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя комплексни услуги в областта на корпоративното и търговското право, като съдейства на клиентите си за избор на максимално ефективна формула, с оглед на стратегическите им цели за развитие на бизнеса. Ние консултираме клиентите през целия „живот“ на един проект - от учредяването и текущите корпоративни и регулаторни изисквания, касаещи дейността на едно дружество, до решения във връзка с разширяване на бизнеса, сливания или придобивания, или продажба.

Нашият опит в областта на корпоративното и търговското право ни дава възможност да консултираме клиентите по сложни местни и международни сделки. Фокусираме се върху предоставянето на корпоративни съвети, поставени в контекста на сферата на дейност на клиента и пригодени за неговия бизнес, поради което корпоративните ни адвокати работят в тясно сътрудничество с другите практики на кантората, с цел предоставянето на цялостно решение, отговарящо на нуждите и изискванията на клиента.

Адвокатите от отдела по корпоративно и търговско право консултират клиентите относно:

  • бизнес консултиране, включително избор на подходяща форма на дружество с оглед на правни, пазарни и данъчни специфики;
  • учредяване на всички видове търговски дружества, клонове, търговски представителства, както и регистрация на промени в корпоративния им статус;
  • преобразувания, прехвърляния на търговски предприятия;
  • съдействие по въпроси на корпоративното управление, включително провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите;
  • консултиране в сферата на търговската дейност – подготовка, коментар и договаряне по отделни или пакет търговски сделки;
  • съдействие при получаване на необходимите лицензи за извършване на дейността на дружеството.

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Виктор Гугушев

Старши партньор

Димитринка Методиева

Старши партньор

Севделина Рабухчиева

Старши Консултант

Стефан Петров

Адвокатски сътрудник

Стефани Алексиева

Адвокатски сътрудник

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

OTIS Lift

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя постоянно правно съдействие по въпроси в областта на корпоративно, регулаторно, договорно и трудовото право във връзка с ежедневната дейност на българското дъщерно дружество на клиента. Научи повече

Delivery Hero Bulgaria (Foodpanda)

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира водещата компания за локални доставки относно продажбата на техния бизнес в България. Научи повече

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай. Научи повече

„Алпик Холдинг“

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Алпик Холдинг“, най-големия доставчик на енергийни услуги в Европа, във връзка с придобиване на два вятърни парка на територията на България, с обща производствена мощност от 72,50 MW. Научи повече

Northridge Capital

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира британския инвестиционен фонд, във връзка с инвестиции в България в областта на недвижимите имоти - ваканционен комплекс на Черноморието и знакова офис сграда в центъра на София. Научи повече

MRI Construction Ireland Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира ирландската строителна компания за изграждане на четири ваканционни комплекса в Разлог и последваща продажба на обща стойност 23 милиона евро. Научи повече

„Кеш Кредит“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и парньори“ консултира една от най-бързо развиващите се български небанкови кредитни институции, отпускаща малки кредити на физически лица по въпроси, свързани с интелектуалната собственост и защита на потребителите. Научи повече

„Екозид Инвест“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, българска компания, лидер в изграждането на модерни енергоспестяващи къщи, по редица правни въпроси в сферата на корпоративното и търговско право, трудово право и др. Научи повече

Netcare South Africa

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, който е най-големият оператор на частни болнични заведения във Великобритания и Южна Африка, за регистрирането на съвместно дружество с българската компания „Медика БГ“. Научи повече

“Маркан” ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по отделяне и последващо вливане на дружества-собственост на „Маркан“ ООД, на обща стойност 4,5 милиона евро. Научи повече

"Адванс Интернешънъл Транспорт" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя пълно правно обслужване на клиента, транспортно и логистично дружество, предоставяйки правни услуги, свързани с недвижими имоти, корпоративно, договорно и данъчно право. Научи повече

M&S UK Holding Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента и неговите дружества в страната пълен набор от правни услуги във връзка с изграждането на два проекта в района на град Разлог, с обща застроена площ от 75 000 кв.м. Научи повече

„Мадара Принт“ АД

Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с придобиването на терен и административни сгради в центъра на гр. София - съдействие при преговорите, структуриране на сделката и приключване на сделката. Научи повече

„Агротайм“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента - лидер в животновъдния отрасъл, във връзка с изграждане на свинеферма и сключване на договор с британското дружество „Ей Ем Уъркап“ Лтд. (AM Warkup Ltd., UK). Научи повече

„Грийнлайф“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави пълно правно обслужване на клиента, Грийнлайф АД, при изграждането на жилищни и ваканционни комплекси по два големи проекта, с обща приблизителна стойност 30 милиона евро. Научи повече

„ХМЦ“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави правно съдействие по различни въпроси в сферата на корпоративното и данъчно право, както и по отношение на спазването на изискванията на Регламент 2016/679 (Общия регламент за защита на данните, GDPR). Научи повече

"Агенцията за събирания на вземания" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира собствениците на (АСВ), компания, специализирана в покупка на вземания на банкови и финансови институции и дружества, предоставящи комунални услуги, по продажбата на 100% от капитала на дружеството. Научи повече

BrightCap Ventures

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" успешното съдейства за учредяването на Фонда през юни 2018 г. и оттогава продължава да предоставяме правни услуги в областта на корпоративното управление, данъчното право, регулаторното и договорното право. Научи повече

SoftGroup

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ редовно консултира клиента по различни въпроси в областта на трудовото и осигурително право като подготовка на трудови договори и изменения на трудови договори със специфични условия и др. Научи повече

„Армада Кепитъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира българския инвестиционен фонд по придобиването на миноритарен дял в IT компания, специализирана в създаването, развитието и внедряването на специфични софтуерни продукти. Научи повече

„Фасилити Мениджмънт Груп“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партьнори“ предоставя постоянно правно обслужване на клиента, който е специализиран в управление и поддръжка на жилищни и ваканционни комплекси. Научи повече

"Аркел" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, недвижими имоти, както и по въпросите в областта на имиграционното право. Научи повече

„Интелико сълюшънс“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента по различни въпроси в областта трудовото и осигурително право. Научи повече

„ЕЛ БОНУС” ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, данъчното право, енергетика, трудово право, договорно право и други. Научи повече

„Кепитал Консепт Лимитед" АД

Адвокатска кантора „Гугушев и партньори“ консултира клиента за сертифициране на мултифункционално-развлекателен комплекс „Света София“, оценен на 3,4 млрд. eвро, с най-висок клас. Научи повече

Alpha Bulgaria JSC

Адвокатска дружество "Гугушев и партньори" предоставя консултации на публичната компания по всякакви корпоративни и търговски въпроси, съдействие относно сделки и съответствието им с регулаторните изисквания. Научи повече

„Генерална агенция Добрич“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира мажоритарния собственик в компания, притежаваща известни заведения в София, които предлагат италиански храни и вина, по корпоративни и данъчни въпроси. Научи повече

Евромаркет

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в сферата на корпоративно и търговско право, данъчно право, както и предостави правно съдействие, относно участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки. Научи повече

Conrad Capital

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в сферата на корпоративно и търговско право. Научи повече