Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя комплексни услуги в областта на корпоративното и търговското право, като съдейства на клиентите си за избор на максимално ефективна формула, с оглед на стратегическите им цели за развитие на бизнеса. Ние консултираме клиентите през целия „живот“ на един проект - от учредяването и текущите корпоративни и регулаторни изисквания, касаещи дейността на едно дружество, до решения във връзка с разширяване на бизнеса, сливания или придобивания, или продажба.

Нашият опит в областта на корпоративното и търговското право ни дава възможност да консултираме клиентите по сложни местни и международни сделки. Фокусираме се върху предоставянето на корпоративни съвети, поставени в контекста на сферата на дейност на клиента и пригодени за неговия бизнес, поради което корпоративните ни адвокати работят в тясно сътрудничество с другите практики на кантората, с цел предоставянето на цялостно решение, отговарящо на нуждите и изискванията на клиента.

Адвокатите от отдела по корпоративно и търговско право консултират клиентите относно:

  • бизнес консултиране, включително избор на подходяща форма на дружество с оглед на правни, пазарни и данъчни специфики;
  • учредяване на всички видове търговски дружества, клонове, търговски представителства, както и регистрация на промени в корпоративния им статус;
  • преобразувания, прехвърляния на търговски предприятия;
  • съдействие по въпроси на корпоративното управление, включително провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите;
  • консултиране в сферата на търговската дейност – подготовка, коментар и договаряне по отделни или пакет търговски сделки;
  • съдействие при получаване на необходимите лицензи за извършване на дейността на дружеството.

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Виктор Гугушев

Старши партньор

Димитринка Методиева

Старши партньор

Кирил Гьорев

Старши консултант

Михаела Димитрова

Старши консултант

Севделина Рабухчиева

Старши Консултант

Стефан Петров

Адвокатски сътрудник

Стефани Алексиева

Адвокатски сътрудник

Йоана Романова

Адвокатски сътрудник

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

OTIS Lift

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя постоянно правно съдействие по въпроси в областта на корпоративно, регулаторно, договорно и трудовото право във връзка с ежедневната дейност на българското дъщерно дружество на клиента. Научи повече

Delivery Hero Bulgaria (Foodpanda)

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира водещата компания за локални доставки относно продажбата на техния бизнес в България. Научи повече

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай. Научи повече

„Алпик Холдинг“

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Алпик Холдинг“, най-големия доставчик на енергийни услуги в Европа, във връзка с придобиване на два вятърни парка на територията на България, с обща производствена мощност от 72,50 MW. Научи повече

Northridge Capital

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира британския инвестиционен фонд, във връзка с инвестиции в България в областта на недвижимите имоти - ваканционен комплекс на Черноморието и знакова офис сграда в центъра на София. Научи повече

MRI Construction Ireland Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира ирландската строителна компания за изграждане на четири ваканционни комплекса в Разлог и последваща продажба на обща стойност 23 милиона евро. Научи повече

„Кеш Кредит“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и парньори“ консултира една от най-бързо развиващите се български небанкови кредитни институции, отпускаща малки кредити на физически лица по въпроси, свързани с интелектуалната собственост и защита на потребителите. Научи повече

„Екозид Инвест“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, българска компания, лидер в изграждането на модерни енергоспестяващи къщи, по редица правни въпроси в сферата на корпоративното и търговско право, трудово право и др. Научи повече

Netcare South Africa

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, който е най-големият оператор на частни болнични заведения във Великобритания и Южна Африка, за регистрирането на съвместно дружество с българската компания „Медика БГ“. Научи повече

“Маркан” ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по отделяне и последващо вливане на дружества-собственост на „Маркан“ ООД, на обща стойност 4,5 милиона евро. Научи повече

"Адванс Интернешънъл Транспорт" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя пълно правно обслужване на клиента, транспортно и логистично дружество, предоставяйки правни услуги, свързани с недвижими имоти, корпоративно, договорно и данъчно право. Научи повече

M&S UK Holding Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента и неговите дружества в страната пълен набор от правни услуги във връзка с изграждането на два проекта в района на град Разлог, с обща застроена площ от 75 000 кв.м. Научи повече

„Мадара Принт“ АД

Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с придобиването на терен и административни сгради в центъра на гр. София - съдействие при преговорите, структуриране на сделката и приключване на сделката. Научи повече

„Агротайм“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента - лидер в животновъдния отрасъл, във връзка с изграждане на свинеферма и сключване на договор с британското дружество „Ей Ем Уъркап“ Лтд. (AM Warkup Ltd., UK). Научи повече

„Грийнлайф“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави пълно правно обслужване на клиента, Грийнлайф АД, при изграждането на жилищни и ваканционни комплекси по два големи проекта, с обща приблизителна стойност 30 милиона евро. Научи повече

„ХМЦ“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави правно съдействие по различни въпроси в сферата на корпоративното и данъчно право, както и по отношение на спазването на изискванията на Регламент 2016/679 (Общия регламент за защита на данните, GDPR). Научи повече

"Агенцията за събирания на вземания" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира собствениците на (АСВ), компания, специализирана в покупка на вземания на банкови и финансови институции и дружества, предоставящи комунални услуги, по продажбата на 100% от капитала на дружеството. Научи повече

BrightCap Ventures

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" успешното съдейства за учредяването на Фонда през юни 2018 г. и оттогава продължава да предоставяме правни услуги в областта на корпоративното управление, данъчното право, регулаторното и договорното право. Научи повече

SoftGroup

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ редовно консултира клиента по различни въпроси в областта на трудовото и осигурително право като подготовка на трудови договори и изменения на трудови договори със специфични условия и др. Научи повече

„Армада Кепитъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира българския инвестиционен фонд по придобиването на миноритарен дял в IT компания, специализирана в създаването, развитието и внедряването на специфични софтуерни продукти. Научи повече

„Фасилити Мениджмънт Груп“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партьнори“ предоставя постоянно правно обслужване на клиента, който е специализиран в управление и поддръжка на жилищни и ваканционни комплекси. Научи повече

"Аркел" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, недвижими имоти, както и по въпросите в областта на имиграционното право. Научи повече

„Интелико сълюшънс“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента по различни въпроси в областта трудовото и осигурително право. Научи повече

„ЕЛ БОНУС” ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, данъчното право, енергетика, трудово право, договорно право и други. Научи повече

„Кепитал Консепт Лимитед" АД

Адвокатска кантора „Гугушев и партньори“ консултира клиента за сертифициране на мултифункционално-развлекателен комплекс „Света София“, оценен на 3,4 млрд. eвро, с най-висок клас. Научи повече

Alpha Bulgaria JSC

Адвокатска дружество "Гугушев и партньори" предоставя консултации на публичната компания по всякакви корпоративни и търговски въпроси, съдействие относно сделки и съответствието им с регулаторните изисквания. Научи повече

„Генерална агенция Добрич“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира мажоритарния собственик в компания, притежаваща известни заведения в София, които предлагат италиански храни и вина, по корпоративни и данъчни въпроси. Научи повече

Евромаркет

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в сферата на корпоративно и търговско право, данъчно право, както и предостави правно съдействие, относно участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки. Научи повече

Conrad Capital

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в сферата на корпоративно и търговско право. Научи повече