Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира държавното предприятие, което управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение по правни въпроси, свързани с подписаното консорциумно споразумение, относно изграждането на проекта и разработването на нови контейнерни терминали в пристанища Варна и Бургас.