Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира водещата компания за локални доставки относно продажбата на техния бизнес в България. Екипът на кантората предостави пълен спектър от правни услуги през всички етапи на сделката за България, включително изготвяне на корпоративно и данъчно структуриране на сделката, изготвяне и преговори по документацията за сделката – оферта за придобиване, договори за покупко-продажба на акции/дялове, ескроу договори и др.;

Сделката беше част от приключването на по-мащабното придобиване за 170 милиона евро на бизнесите на Delivery Hero на Балканите (България, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия и Румъния) от Испанската компания GlovoApp23 S.E