Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира египетската компания, предлагаща цялостни интегрирани енергийни решения, относно придобиване на мажоритарен дял в българска компания, изграждаща вятърна електроцентрала. Кантората извършва правен анализ на проектното дружество, асистира при преговорите по договора за покупко-продажба на дялове, както и при изготвянето на документите за приключване на сделката.