Адвокатско дружество „Гугушев и партьнори“ предоставя постоянно правно обслужване на клиента, който е специализирана в управление и поддръжка на жилищни и ваканционни комплекси компания. Съдействаваме на клиента по редица въпроси в сферата на корпоративното право, трудовото право и по редица други въпроси включително свързани със Закона за етажната собственост, събиране на вземания (в това число издаване на Европейска заповед за изпълнение и изпълнение в други държави), продажбата на недвижими имоти в рамките на ваканционните комплекси, договорните отношения с доставчиците, туроператорите, професионалните асоциации и държавни институции.