Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира дружеството, което e част от групата на северните немски корабостроителници Lürssen, във връзка възлагането на поръчка за 500 милиона евро. Търгът беше организиран от Министерството на отбраната на България за придобиване на многофункционални, модулни патрулни кораби за българския флот.