Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира мажоритарния собственик в компания, притежаваща известни заведения в София, които предлагат италиански храни и вина, по корпоративни и данъчни въпроси, свързани с придобиването на дяловете на миноритарния собственик, изготвянето на договор за покупко-продажба на дялове и други съпътстващи документи.