Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява клиента по серия от дела, свързани с повече от 100 заведени търговски и граждански съдебни искове:

  • искове за обезщетения, свързани с използването на търговски площи, собственост на клиента и наети от ответника „Техномаркет“,;
  • искове за обявяване на недействителност на сключени между страните множество договори за наем;
  • искове за обявяване на недействителност на редица нотариални актове за покупка на парцели и/или сгради.

В допълнение към исковите процедури, „Гугушев и патньори“ бяха ангажирани и с налагане на обезпечителни мерки. Делата на обща стойност около 24 млн. евро бяха с висок обществен интерес, заведени пред окръжни съдилища на територията на цялата страна. Всички дела са приключени чрез извънсъдебни споразумения в резултат на преговорите, водени от адвокатското дружество.