Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента и неговите дружества в страната пълен набор от правни услуги във връзка с изграждането на два проекта в района на град Разлог, с обща застроена площ от 75 000 кв.м. Със съдействието на кантората дружеството осъществява повече от 250 продажби на недвижими имоти. Кантората съдейства при преговорите с купувачите и осъществяването на сделките, както и по въпроси на етажната собственост, предоставя консултации по търговско, данъчно и процесуално право в хода на ежедневната му дейност.