Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи като консултант за България на „Морган Стенли Синиър Фъндинг“ Инк. – административен агент на синдикат от банки, предоставили банков кредит в размер на около 2 милиарда щатски долара на „Сенсата Технолоджис Груп“ (Sensata Technologies Group). Адвокатското дружество съдейства с учредяването на обезпечаването на кредита в България и консултира всички следващи изменения на договора за кредит и свързаните с това изменения по обезпеченията, както и предоставя консултации по въпроси, касаещи приложимото българско право по финансирания чрез издаване на облигации.