Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира Община Разлог за публично-частно партньорство с над 65 инвеститори за изграждане на курортната инфраструктура в района на Разлог.