„Те /Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“/ имат международен опит и споделят нашите ценности на семейна компания, като доверие, работа в екип, прозрачност и гъвкавост“

Благодарим на г-н Дирк Малговски за високата оценка, както и на екипа на CEEIHM за проведеното интервю с него.

“Deal 5” е рубрика на правния журнал, в която се задават 5 въпроса на мениджърите, участвали в най-големите сделки за Централна и Източна Европа, а в момента фокусът е именно към публичен търг за доставка на два многофункционални модулни патрулни кораба за българския флот.

Може да откриете отговорите на управляващия директор на Fr. Lurssen Werft GmbH & Co KG тук: https://www.ceeinhousematters.com/by-country/90-bulgaria/14348-deal-5-fr-lurssen-werft-managing-director-dirk-malgowski-on-modular-patrol-vessels-public-tender