Скъпи приятели, 

В годината белязана от Covid-19 решихме отново да подкрепим младите таланти на България, защото вярваме, че в тях е бъдещето и всеки, който влага позитивни усилия в мечтите си, трябва да бъде подкрепен по пътя към успеха. 

Представяме ви второто издание на нашата малка книжка – „Малка книжка на (Не)Познатите права“! 

Вярваме, че задача на всеки отговорен бизнес е да подкрепя устойчивото развитие на обществото с инициативи в сферата, в която е най-добър. За Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ тази сфера, разбираемо е правото. За нас правото не е статична идея, а динамичен процес, в който винаги има кой да търси и отстоява правата си и, също така има кой да ги защити или понякога само да ги обясни. 

Тазгодишната ни малка книжка представя по забавен начин важни, но не дотам популярни права. Тя е насочена към нашата отговорна мисия на юристи да участваме в процеса на познаване и защита на правата ни – познатите, както и не дотам популярните. 

Авторката на прекрасните илюстрации към книжката – Юлия Златева е творец с опит в приложното и изобразителното изкуство. Основен принцип в творчеството й е еклектиката – спойката между на пръв поглед неприложимото в колаж от цветове, времена, структури и характерни персонажи. Настоящите събития ни предлагат точно това – възможност да преминем през ситуации, с които не сме очаквали, че ще се сблъскаме, но от нашата реакция на тези предизвикателства зависи резултатът, който ще постигнем да бъде стойностен и градивен. 

Последвайте ни в забавното пътешествие през (Не)Познатите права, защото изкуството не бива да е лукс – то е поминък и отстояването на правата ни не бива да е изключение – то е ежедневие!

Правото да бъдеш забравен

Знаете ли, че в рамките ЕС може да поискате от всяка интернет търсачка да бъдат заличени връзките към интернет страници, съдържащи Ваши лични данни (чл. 17 от Общия регламент за защита на личните данни)? Например може да поискате от Google да забрави името Ви.

Право на наднационална защита на основните права на човека

Знаете ли, че след като изчерпате всички възможности за защита на основните си права на национално ниво, може да се обърнете с частна жалба към Европейския съд по правата на човека в Страсбург, в рамките на 6 месеца от окончателното решение на националния съд (чл. 34 от Европейската конвенция за правата на човека)?