Михаела е старши консултант в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ с професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото. Присъединява се към екипа на адвокатското дружество в началото на 2021 г. и в това качество консултира клиентите на кантората по въпроси основно в областта на корпоративното и търговско право, енергийно право, имиграционно право и съдейства при разрешаване на различни облигационни казуси.

Професионален опит 

 • Предоставяне на консултации и оказване на съдействие на корпоративни местни и международни клиенти във връзка с установяване, осъществяване и разширяване на търговската им дейност в България;
 • Kонсултации относно визовия режим и законовите основания и условия за пребиваване на чужденци и граждани на ЕС в България; съдействие при издаване на всякакъв тип визи и разрешения, респ. удостоверения за пребиваване (краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно); консултации и съдействие за достъп до пазара на труда, вкл. при условията на вътрешно-корпоративен трансфер, командироване, висококвалифицирана заетост и други основания за наемане на чужденци на работа в България; юридическа помощ и консултации при кандидатстване за българско гражданство
 • Правни съвети относно режима на инвестициите в сектора на енергетиката и възобновяемите източници, включително анализ на действащите национални закони и европейски регламенти, свързани с изграждането, присъединяването и лицензирането на енергийни проекти
 • Съдействие относно приложими процедури за издаване на разрешения и лицензии за производство и търговия с електроенергия и газ, за извършване на дейност като координатор на балансиращи групи
 • Изготвяне на правен анализ на търговски дружества и бизнес консултиране.

Образование

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2014 - 2019), Магистър по право
 • Програмата за студентски обмен „Еразъм+“ по специалност „Право“ в Университет Саарланд, гр. Саарбрюкен, Германия 
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет (2021 - 2022), Магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“

Сертификати 

 • Сертификат Cambridge English: First (FCE) за владеене на английски език
 • Сертификати DSD (Deutsches Sprachdiplom) и TestDaF за владеене на немски език
 • Сертификат за успешно участие в специализиран курс „Юридически немски“ към Германо-Българска индустриално-търговска камара

Езици

 • Английски език
 • Немски език