Юлита е младши адвокат с професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ като асоцииран адвокат през 2019 г. и в това  качество консултира клиентите на кантората по корпоративни въпроси и съдейства при разрешаване на различни търговскоправни и облигационни казуси. 

Професионален опит

  • ГЕД ООД – консултиране и подпомагане търговската дейност на Дружеството при установяване на договорните им отношения с клиенти
  • Ендевър България, сдружение в обществена полза, част от глобалната мрежа на Ендевър – изготвяне на документи и договори във връзка с текущата дейност на Сдружението
  • консултиране и съдействие на международни клиенти, предимно от немскоговорящи страни относно установяване и разширяване на търговската им дейност в България
  • съдействие на международна софтуерна компания при наемане на IT-специалисти от чужбина в българското им подразделение
  • консултиране на частни клиенти относно трудова мобилност и миграция 

Образование

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2012 – 2017), Магистър по право
  • Програмата за студентски обмен „Еразъм+“ по специалност „Право“ в Университет Саарланд, гр. Саарбрюкен, Германия 

Членство 

  • Софийска адвокатска колегия 

Езици 

  • Английски
  • Немски