Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултации в сферата на административното право, както на клиенти от частния сектор, така и на държавни и общински органи, включително участваме в процеси по обсъждане и разработване на проекти на закони, кодекси и подзаконови нормативни актове. 

Дружеството предоставя консултации в следните сфери:

  • практика на Конституционния съд на Република България;
  • представителство в хода на различни процедури пред държавни и общински административни органи;
  • подготовка и участие в конкурси, търгове, процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • съдействие в хода на административни производства по издаване на лицензии, разрешения, удостоверения;
  • консултации и съдействие в хода на производства по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Административно- процесуалния кодекс, включително и при подаване на възражения и обжалване на наказателни постановления;
  • обжалване и оспорване на административни и административно-наказателни актове пред съответните компетентни органи– административна и съдебна фаза;
  • съдействие при изясняване на особеностите и правния режим на държавната и общинската собственост.

Нашите специалисти в тази област

Дафинка Стойчева

Старши Партньор

Елена Кънева - Джемеренова

Старши консултант

Теодора Шопова

Старши консултант

Цветина Стефанова

Старши консултант

Йоана Романова

Адвокатски сътрудник

Значими клиенти и проекти

Fr. Lürssen Werft GMBH & CO.KG, Germany

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира северните немски корабостроителници Lürssen, във връзка възлагането на поръчка за 500 милиона евро. Научи повече

Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Israel

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира израелската компания за отбранителни технологии, във връзка нейното участие в търг за изпълнение на проект за модернизиране на българската армия. Научи повече

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай. Научи повече

„Кеш Кредит“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и парньори“ консултира една от най-бързо развиващите се български небанкови кредитни институции, отпускаща малки кредити на физически лица по въпроси, свързани с интелектуалната собственост и защита на потребителите. Научи повече

„Агротайм“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента - лидер в животновъдния отрасъл, във връзка с изграждане на свинеферма и сключване на договор с британското дружество „Ей Ем Уъркап“ Лтд. (AM Warkup Ltd., UK). Научи повече

„Консервинвест“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителство на водеща българска компания, производител на лютеница, по няколко съдебни дела, свързани с нарушаване на интелектуалната собственост. Научи повече

ASAP

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента в участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и в хода на процедири пред КЗК, включително процесуално представителство пред ВАС. Научи повече

"Кунино Енерджи" АД

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" съветва компанията по отношение на експлоатацията на ВЕЦ Кунино с обща инсталирана мощност от 4410 KW, разположена на река Искър. Научи повече