Голяма част от клиентите на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” са започнали бизнеса си в България, използвайки консултантските услуги на кантората. Като част от две международни консултантски организации, дружеството участва в процесите по пренасочването на операции на множество клиенти в България, правното и данъчното структуриране и планиране на местен или чуждестранен бизнес. 

Бизнес консултациите включват: 

  • корпоративно структуриране на бизнеса, правни аспекти на развитие
  • данъчни режими и данъчно планиране с оглед на ефективност на бизнеса
  • механизми на управление на корпоративните структури, системи за контрол
  • правна рамка на различни отрасли и дейности, оценка на  законовия климат

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Димитринка Методиева

Старши партньор

Ивелина Атанасова

Старши консултант

Боряна Зарева

Директор „Бизнес развитие“

Стефан Кьосев

Специалист "Бизнес развитие"

Значими клиенти и проекти

V&D Services

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента на правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/ доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Научи повече

„Армада Кепитъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира българския инвестиционен фонд по придобиването на миноритарен дял в IT компания, специализирана в създаването, развитието и внедряването на специфични софтуерни продукти. Научи повече

"Гед" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, данъчното право и трудовото право. Научи повече