Голяма част от клиентите на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” са започнали бизнеса си в България, използвайки консултантските услуги на кантората. Като част от две международни консултантски организации, дружеството участва в процесите по пренасочването на операции на множество клиенти в България, правното и данъчното структуриране и планиране на местен или чуждестранен бизнес. 

Бизнес консултациите включват: 

  • корпоративно структуриране на бизнеса, правни аспекти на развитие
  • данъчни режими и данъчно планиране с оглед на ефективност на бизнеса
  • механизми на управление на корпоративните структури, системи за контрол
  • правна рамка на различни отрасли и дейности, оценка на  законовия климат

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Виктор Гугушев

Старши партньор

Ивелина Атанасова

Старши консултант

Севделина Рабухчиева

Старши Консултант

Асен Христов

Специалист "Бизнес развитие"

Мариян Иванов

Специалист „Бизнес развитие“

Стефан Кьосев

Директор "Бизнес развитие"

Значими клиенти и проекти

V&D Services

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента на правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/ доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Научи повече

„Армада Кепитъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира българския инвестиционен фонд по придобиването на миноритарен дял в IT компания, специализирана в създаването, развитието и внедряването на специфични софтуерни продукти. Научи повече

"Гед" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, данъчното право и трудовото право. Научи повече