Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по реструктуриране на отношенията с „Пиреос Лизинг“ относно наем на недвижими имоти; участие в преговори по постигане на споразумение и сключване на нов договор за кредит на стойност 4,8 милиона евро и свързаните с него обезпечения (залози на вземания по договори за наем и банкови сметки).