Адвокатско дружество „Гугушев и партьнори“ предоставя постоянно правно обслужване на клиента, който е специализиран в управление и поддръжка на жилищни и ваканционни комплекси. Съдействаваме на клиента по редица въпроси в сферата на корпоративното право, трудовото право и по редица други въпроси, включително:

  • свързани със Закона за етажната собственост;
  • събиране на вземания (в това число издаване на Европейска заповед за изпълнение и изпълнение в други държави);
  • продажбата на недвижими имоти в рамките на ваканционните комплекси;
  • договорните отношения с доставчиците, туроператорите, професионалните асоциации и държавни институции.