Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира финландската компания, предоставяща услуги в областта на инфраструктурата, екологията и градския дизайн, по придобиването на „Поввик“ ООД – водеща инженерингова компания в областта на устойчивото развитие и проучвания в областта на околната среда в България.